Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

Als u een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Ethiek en hygiëne
Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. 
Massagepraktijk SouplessePlus verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. 
Clienten dragen ondergoed tijdens de massage. Seksuele handelingen worden niet verricht.

Massagepraktijk SouplessePlus behoudt zich het recht u te weigeren indien u onder invloed bent van drugs of als u agressief, seksueel of intimiderend gedrag vertoond.  

Afspraak tijdig annuleren
Bij verhindering s.v.p. de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren.

Intakegesprek
Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw specifieke klachten en/of medisch verleden. Deze gegevens worden vastgelegd en zijn onderhevig aan de Algemene Privacy Verklaring op deze webiste. De intake is kosteloos. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts of secpecialist hierin toestemt.

Medische informatie
Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig voorafgaand aan een massage uw arts/specialist te vragen of een massage kan.